Dr. Natko Radočaj
 
Pohranio sam tatinu sliku od web-kamere kada smo telefonirali putem Skype-a. 03.03.2006, 20:37.
 
My Blog
Freitag, 3. März 2006